Začetek sponzorskih dogovorov

Športniki bodo oz. so pri svojih osebnih sponzorstvih omejeni s strani ekip, klubov ali morebiti svojih reprezentanc in v skladu s pravili krovnih športnih zvez. Klubi ali ekipe od svojih športnikov običajno zahtevajo, da njihova osebna sponzorstva niso v nasprotju s klubskimi oz. ekipnimi sponzorji. Ko gre za reprezentančni šport ali športnika, lahko pride tudi do »tekmovanj« med sponzorstvi na klubski in sponzorstvi na nacionalni ravni. Predhodno dogovarjanje o osebnih sponzorstvih in ostalih obveznostih, ki jih športnik ima, je zelo pomembno, saj se na ta način preprečijo spori oz. morebitne kršitve pogodbenih določil na eni ali drugi strani. Sponzorska tekma nikakor ne sme negativno vplivati na športnikove rezultate, saj to ne koristi nikomur.

Osebne sponzorske pravice športnika je potrebno zelo zaščititi pred zlorabami. Ko začne športnik uspešno izkoriščati in tudi komercializirati svojo podobo, pride do vedno več poskusov zlorab in prikritih povezav do športnika ter njegovih koristi. Te pravice morajo biti ravno zato ustrezno pravno regulirane oz. ob zlorabah rigorozno zaščitene – zelo dobrodošla je ustrezna pravna pomoč s tega področja.

Ne spreglejte tudi:  Kako do osebnih sponzorstev?

Vloga družbenih medijev postaja vse pomembnejša oz. ključna, kar se kaže v številnih sponzorskih pogajanjih. Zaradi narave družbenih medijev se športniki veliko lažje zapletejo v razne »navzkrižne ognje« s sponzorskimi pravili klubskih oz. ekipnih sponzorjev. Klubi in ekipe so na splošno aktivnejši pri poskusu oblikovanja in nadzora nad objavljanjem svojih športnikov preko socialnih medijev, zato postaja to področje eno izmed največjih izzivov osebnega sponzorstva.

Pridite k nam na kavo, da se pogovorimo in pripravimo vaš zmagoviti plan!

    Oglasite se nam lahko tudi preko hitrega obrazca:    Zanimivo za vas:

    Ne spreglejte tudi:  Priročnik za muzičarje! - TEHNIČNI RIDER

    Read Also