Odnosi z javnostmi / PR

Gradimo komunikacije z vsemi javnostmi, z dolgoletnim strokovnim znanjem, temeljitim poznavanjem področja in vzajemnim odnosom z mediji. Odnosi z javnostmi zagotavljajo učinkovito komunikacijo in obsegajo načrtovanje medijske pozornosti v obliki uredniških vsebin, strateškega komuniciranja z javnostmi in komunikacijskega svetovanja. Obsega načrtovanje, vzpostavljanje in vzdrževanje medijske pojavnosti in izvajanje PR načrta. Pisanje in oblikovanje komunikacijskih vsebin, teksta in foto. Dogovarjanje za objave, intervjuje in gostovanja v medijih tisk/splet/radio/TV. Posredovanje medijskih sporočil javnosti in vodenje ustreznega komuniciranja.

Skrb za odnose z mediji in spremljanje trendov. Priprava medijskih sporočil in sodelovanje z novinarji za objave. Kreativa na področju tekstov in medijskega pojavljanja. Dosledno, strokovno in skrbno izvajanje PR aktivnosti. Spremljanje objav in medijev, organizacija tiskovnih konferenc in spodbujanje medijske pozornosti. Posredovanje medijskih sporočil javnosti.

• Priprava medijskih sporočil (pisanje, oblikovanje mailinga za razpošiljanje s foto in povezavami…);
• Posredovanje novic po medijski adremi;
• Sprotno obveščanje medijev in posredovanje materialov;
• Organizacija intervjujev, gostovanj in prispevkov;
• Dogovarjanje za medijske objave in pojavljanje v medijih;
• Dogovarjanje za uredniške objave;
• Preverjanje objav in sprotno obveščanje naročnika;
• Organizacija tiskovnih konferenc.

Ključne besede: Odnosi z mediji in novinarji, izvedba komunikacijskih aktivnosti, oblikovanje press materialov, medijsko plasiranje, načrtovanje in izvedba tiskovnih konferenc

Vas zanima več? Pridite k nam na kavo!

    Oglasite se nam lahko tudi preko hitrega obrazca: