Dogodki

Načrtovanje in izvedba dogodkov z lastno izkušeno ekipo in opremo. Organizacija večjih dogodkov na prostem, glasbenih dogodkov itd. Organizacija in skrb za odrsko konstrukcijo, ozvočenje, osvetlitev, dekoracijo, pogostitev, zabavni program itd. Skrb za tehnično ekipo; od tonskega mojstra do odrskih tehnikov in lučnih mojstrov. Usklajevanje aktivnosti vseh sodelujočih.

Organizacija večjih dogodkov na prostem, glasbenih dogodkov itd. Izvedba tiskovnih konferenc, predstavitev, sindikalnih zabav, promocijskih eventov in poslovnih dogodkov.

Za vas pripravimo:

– idejno zasnovo prireditve,
– kreativno načrtovanje,
– pomoč pri izbiri prostorov, lokacije,
– izbor glasbenih in drugih izvajalcev,
– izbor animatorjev, hostes, spremljevalnega programa,
– otroške matineje, delavnice, prireditve,
– pomoč pri kongresni dejavnosti, seminarjih, predavanjih,
– tehnično podporo (ozvočenje, luč, oder, scenografija, projekcije),
– formalnosti (prijava prireditve, SAZAS, IPF),
– varnostno službo,
– strategijo in promocijo dogodka, PR, tiskovine, kliping,
– finančno vodenje projekta.

Prilagodimo se vašim željam in prisluhnemo vašim zahtevam ter zmožnostim. Opiramo se na mnoge izkušnje z izvedbo festivalov, predstavitev, promocij trgovskih centrov, gala eventov, okroglih miz …

Vas zanima več? Pridite k nam na kavo!

    Oglasite se nam lahko tudi preko hitrega obrazca: